Технически камък


Материалът, наричан технически камък, се състои от над 90% натрошени камъни и пигменти, слепени плътно от полимерни смоли. Той е по-устойчив на вода, климатични и химични влияния и физически натоварвания от естествените камъни. Не задържа петна и се чисти лесно.

технически камък

За какво се използва технически камък

Поради своите характеристики, той се прилага както на места със завишени изисквания за чистота и хигиеничност като болници и лаборатории, така и за настилки в натоварени зони.

Широката цветова палитра и разнообразните декори правят плочите от технически камък много подходящи за приложение в частните домове. Можете да го изберете за кухненския плот, стълбището и облицовките.